Door Willem Klijn op 25 april 2016

Afgravingen A9 + update

Op 29 april ontving de PvdA de antwoorden van het college 20160429 1546784 ASV PvdA over afgravingswerkzaamheden A9

De fractie PvdA is content met de snelheid van antwoorden van het college en onderzoek door Rijnland. Wij wachten de uitkomsten af.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Verontrustende beelden uit Badhoevedorp: PvdA stelt spoedvragen

Maandagmorgen 25 april ontving de gemeenteraad een brandbrief van ongeruste inwoners uit Nieuwe Meer en Badhoevedorp. Zij stuurden filmbeelden mee van het afgegraven dijklichaam langs de A9 ter hoogte van de golfbaan. De PvdA fractie vindt deze beelden zeer verontrustend en raadslid Willem Klijn heeft direct spoedvragen gesteld aan het college.

De golfbaan is ooit aangelegd op ernstig vervuilde grond, de dijk die om de grond heen lag moest voorkomen dat er lekkage naar de zijkanten zou kunnen plaatsvinden. Vanwege de omlegging van de A9 heeft Rijkswaterstaat een gedeelte van deze dijk afgegraven. Deze werkzaamheden zijn korte tijd geleden nog besproken in de gemeenteraad. Ook toen werd de zorg uitgesproken dat de vervuiling zou kunnen ‘weglekken’. Wethouder Reneman verzekerde toen dat er geen negatieve milieugevolgen zouden zijn. De door de inwoners van Badhoevedorp meegestuurde beelden lijken anders te suggereren. Klijn: ‘we hebben het college gevraagd of zij onze zorg deelt. Mocht dat niet zo zijn, dan krijgen wij graag een goede onderbouwing. Mochten onze zorgen wel terecht zijn, dan horen wij graag wat de mogelijke gevolgen zijn en wat het college hier aan gaat doen. Veiligheid voor mens en milieu staat voor de PvdA altijd voorop, vandaar dat we tot spoed manen bij de beantwoording van onze vragen.’

20160425 SV PvdA inzake afgravingswerkzaamheden langs de A9

Willem Klijn

Willem Klijn

Portefeuilles 1e woordvoerder Openbare orde en veiligheid Politie Algemene bestuurszaken en communicatie Vergunning en Handhaving Participatie (gekoppeld aan de portefeuille) Woonbeleid Woningbouw Ruimtelijke ordening en structuurvisie Economische zaken Financiën Subsidiebeleid Vastgoed Energie transitie 2de woordvoerder Schiphol Noordzeekanaal kantoren en bedrijventerreinen Grondzaken Verkeer en vervoer Bedrijfsvoering en dienstverlening ICT projecten 1e woordvoerder Huis van Haarlemmermeer

Meer over Willem Klijn