Door Fien Eveleens op 28 oktober 2016

arm of rijk, ieder kind gelijk

PvdA wil zo snel mogelijk aan de slag met extra geld van het Rijk

Tijdens de begrotingsbehandeling van donderdag 27 oktober heeft de PvdA Haarlemmermeer een motie ingediend om het college aan te sporen een plan te maken voor de bestrijding van kinderarmoede. Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat het Rijk hiervoor 100 miljoen euro uittrekt.

PvdA raadslid Fien Eveleens: ‘meer dan 400.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede. Dat betekent dat zij minder kansen hebben dan hun leeftijdsgenoten die niet te maken hebben met dit probleem. Ze kunnen hun verjaardag niet vieren, niet naar partijtjes van klasgenoten (want geen geld voor een cadeautje), niet mee op schoolreisje vanwege de eigen bijdrage, niet lid worden van een sportschool of naar muziekles. Als ze ouder worden heeft armoede ook invloed op de schoolkeuze. Want ook openbaar vervoer van en naar een school die verder weg is, kan niet worden betaald. Ook in Haarlemmermeer leven helaas kinderen in armoede. En helaas, ten opzichte van 2014 is dat percentage zelfs gestegen.

Wij kunnen en willen dat niet accepteren, geen kind mag langs de zijlijn staan vanwege gebrek aan geld.  Vandaar dat wij het college hebben gevraagd met een plan van aanpak te komen. We willen dat daarbij verder gekeken wordt dan alleen kinderen waarvan de ouders in de bijstand zitten, die zijn vaak wel in beeld bij de gemeente. Maar er zijn ook gezinnen die in de schuldhulpverlening zitten, of kinderen van ZZP-ers die minder opdrachten krijgen. Ook zijn er gezinnen met een inkomen boven de 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum, maar door allerlei omstandigheden zoals hoge woonlasten en hoge zorgkosten, houden zij onder aan de streep minder dan die 120% over. Juist die kinderen zijn vaak niet bekend bij de gemeente, maar zouden met de extra middelen wellicht wel geholpen kunnen worden. Er wordt door de gemeente wel via de bekende kanalen gecommuniceerd over bestaande regelingen, maar wij zouden graag zien dat er ook via andere kanalen zoals scholen, sportclubs, maar ook social media als instagram en facebook wordt gecommuniceerd.

We hebben ook gevraagd om de kinderen die het betreft te betrekken bij de plannen. Zij weten vaak het beste wat zij nodig hebben.

Tijdens het debat werd duidelijk dat de gehele raad het een belangrijk onderwerp vindt. De verantwoordelijk wethouder Reinders zegde volmondig toe zich tot het uiterste in te spannen om dit allemaal voor elkaar te krijgen. De PvdA is daar blij mee, want ieder kind verdient de gelijke kansen!

Fien Eveleens

Fien Eveleens

Portefeuilles 1e woordvoerder Participatie (gekoppeld aan de portefeuille) JeugdGGZ Doelgroepenbeleid en emanciatie Sociale zaken, inkomen & werk Ondernemerschap Kantoren en bedrijventerreinen 2de woordvoerder MRA en regionale samenwerking Maatschappelijk Welzijn & WMO incl. Meerwaarde en Maatvast Volksgezondheid en ambulancedienst Jeugd Onderwijs Economische zaken projecten 1e woordvoerder Hoofddorp Centraal & Centrum Contact persoon voor de kernen Hoofddorp

Meer over Fien Eveleens