29 april 2015

Bed bad en brood moet blijven

De PvdA Haarlemmermeer vindt dat bed, bad en brood ook in Kennemerland moet blijven. Haarlem biedt momenteel opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers uit de regio. Die situatie wil de PvdA Haarlemmermeer in stand houden. De fractie neemt daarmee een afwijkend standpunt in ten aanzien van het kabinetsbeleid.

Het kabinet wil de opvang beperken tot vijf grote steden en het uitzetcentrum in Ter Apel. Ook vindt de regering dat mensen die niet mee willen werken aan hun uitzetting het recht op opvang verspelen. De PvdA Haarlemmermeer is het daar niet mee eens. ,,Niet iedereen die is uitgeprocedeerd kan terug naar het land van herkomst”, is de fractie van mening. ,,Ieder mens heeft recht op een menswaardige behandeling. Bed, bad en brood is een basisrecht.”

 

Donderdag 30 april zal de PvdA tijdens de raadsvergadering de volgende vragen aan het college voorleggen;

De regering heeft overeenstemming bereikt over een Bed Bad en Brood regeling. Alleen in de grote steden en in het uitzetcentrum zijn voorzieningen mogelijk. Dat betekent dat de opvang in onze centrum gemeente Haarlem moet sluiten.

De fractie van de PvdA is niet enthousiast over dit akkoord en is bang dat er meer mensen op straat, dus buiten beeld van de gemeente, zullen komen te staan.

  1.  Hoe staat het college tegenover het bereikte akkoord? 
  2. Wat gaat het college nu doen om toch verantwoorde menswaardige opvang in de Kennemerland-regio te organiseren?