Door Willem Klijn op 23 juni 2017

Bus nodig bij sportcomplex SKWA in Floriande

Bus 341 moet een halte krijgen voor het Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) in Hoofddorpse wijk Floriande. Dat vindt de voltallige gemeenteraad van Haarlemmermeer.
Alle partijen scharen zich achter een oproep van PvdA’er Willem Klijn dat er een bushalte langs de Bennebroekerweg bij de voordeur van het SKWA moet komen. Verkeerswethouder Derk Reneman (VVD) gaat zich er sterk voor maken.

Volgens Klijn wordt in december de busdienst 168-268 vervangen door bus 341, een hoogwaardig openbaar vervoersvoorziening (HOV).

Maar door die wijziging blijft het zuidelijk deel van de wijk Floriande van die snelle bus verstoken De dichtstbijzijnde bushalte komt op 1200 meter van het SKWA.

Voor het Haarlemmermeerlyceum ernaast is de afstand 900 meter, appartementencomplex Aquaradius 1000 meter en het honkbalcomplex aan de andere kant van de Nieuwe Bennebroekerweg zelfs 1800 meter.

In strijd
Klijn stelt dat de gemeenteraad op 27 september 2007 al heeft opgedragen dat het SKWA goed per openbaar vervoer bereikbaar moet zijn Volgens de PvdA’er zijn de loopafstanden naar bus 341 in strijd met het programma van eisen waaraan busbedrijf Connexxion moet voldoen.

Dat is volgens wethouder Reneman naar de letter van dat programma niet zo. Er is sprake van een maximale afstand naar een HOV-bushalte van 800 meter, maar dat geldt voor negentig procent van alle bushaltes. ,,Maar’’, zegt Reneman, ,,het is niet minder terecht dat er nu aandacht wordt gevraagd voor een goede toegankelijkheid van het SKWA per openbaar vervoer.’’

Buurtbus
Reneman gaat dit unanieme standpunt van de gemeenteraad inbrengen in een zogenaamd aanvullend advies dat de gemeenten van Amtel- en Meerlanden, waarvan Haarlemmermeer de grootste is, naar de Vervoersregio Amsterdam sturen. Die Vervoersregio bepaalt of het lijnennet van Connexxion aan alle voorwaarden voldoet.

Mocht het niet lukken om bus 341 van de Fanny Blankers Koenlaan richting SKWA te krijgen ziet Reneman nog andere mogelijkheden om openbaar vervoer bij het sportcentrum te krijgen.

Hij denkt aan overleg met Connexxion voor andere buslijnen, maar ook aan flexibel openbaar vervoer (op verzoek) en buurtbussen van Meer-OV. ,,Maar de eerste ronde is overleggen met de Vervoersregio.’’

De petitie van de Hoofddorpse Carmen Timmerman om te zorgen voor goed openbaar vervoer in Floriande-Zuid (ruim tweeduizend handtekeningen) is in de gemeenteraad niet ter sprake gekomen.

Overgenomen van http://www.haarlemsdagblad.nl

Willem Klijn

Willem Klijn

Portefeuilles 1e woordvoerder Openbare orde en veiligheid Politie Algemene bestuurszaken en communicatie Vergunning en Handhaving Participatie (gekoppeld aan de portefeuille) Woonbeleid Woningbouw Ruimtelijke ordening en structuurvisie Economische zaken Financiën Subsidiebeleid Vastgoed Energie transitie 2de woordvoerder Schiphol Noordzeekanaal kantoren en bedrijventerreinen Grondzaken Verkeer en vervoer Bedrijfsvoering en dienstverlening ICT projecten 1e woordvoerder Huis van Haarlemmermeer

Meer over Willem Klijn