Door op 29 september 2014

Deze week 2

In de week van 22 september 2014 was er geen raadsvergadering. En voor de eerste week van oktober staan ook slechts ‘kleine’ onderwerpen op de agenda. Reden voor de PvdA-Haarlemmermeer om de fractie vergadering te annuleren. Wel is er voor de Auditcommissie veel te doen: de accountant heeft een Management Letter opgeleverd, en de accountant moet worden geëvalueerd. Bovendien verscheen deze week een interessant rapport van AFM, waarin de grote accountants firma’s er stevig van langs kregen.

 

Het college is nog steeds bezig nieuw beleid concreet te maken. Plannen voor Participatie, de transitie van het Sociaal Domein, een nieuw Raadhuis. Of een vernieuwd Raadhuis, als u dat liever leest. Maar die plannen liggen nog op de tekentafel, zodat de gemeenteraad nog even geduld moet hebben. Tijd voor het voorbereiden van de Wereld voedseldag, in samenwerking met de Voedselbank. Het kost Mieke Booij een groot deel van haar tijd. Of tijd voor de werkgroep Sociaal Domein (Fineke Eveleens). Een politiek café op maandag 22 september met alle sportverenigingen van Haarlemmermeer (Fouad Sidali).

Ik ben nu sinds iets meer dan een jaar voorzitter van de Auditcommissie van Haarlemmermeer. De Auditcommissie is een financiële commissie van raadsleden. 7 raadsleden die meer interesse dan gemiddeld hebben in de boekhouding van de gemeente. De Auditcommissie is opdrachtgever van de accountant die de gemeente controleert. De Auditcommissie is een echte controle taak, dus een kerntaak van de gemeenteraad. Ongeveer het laatste wat we immers willen is een financiële ramp voor de gemeente, dus het is zaak goed vinger aan de pols te houden.

Deze week heb ik samen met raadsleden Rob Koster en Anneke van der Helm een evaluatie gesprek gehouden met accountant Ernst & Young. Over de inhoud kan ik natuurlijk niks zeggen, maar ik kan wel verklappen dat het organiseren van zo’n gesprek op zich al een positief effect heeft. We hebben nu even aandacht voor elkaar, en dat betekent dat we elkaar ook beter begrijpen. De samenwerking zal er vast beter van worden.

De Management Letter is een soort aanbevelingen lijstje van de accountant aan alle financiele mensen in de gemeente. Wat kan Haarlemmermeer beter doen, zodat financiën nog beter beheersbaar worden? Het is een administratief technisch document, dat inzicht geeft in het functioneren van de gemeente. Politiek wordt het niet: dat bewaren we voor de raadszaal.

Tenslotte het rapport van de Autoriteit Financiële Markten. Op 25 september verscheen dit rapport. Ik heb het direct gedownload: de bevindingen over de accountants wereld zijn zeer herkenbaar. Slordig en weinig interesse voor de klanten…