Door op 30 november 2014

Deze week 11

Participatie is letterlijk al zo oud als de weg naar Rome. Nu is het begrip Participatie heel hip, de kranten staan er vol over. De PvdA is grote voorstander van participatie door inwoners. Gemeente Haarlemmermeer heeft er zelfs een aparte wethouder voor aangesteld, om de passages over participatie uit het coalitie akkoord uit te voeren. Deze wethouder, Marjolein Steffens, moet het begrip inhoud gaan geven.

 Participatie heeft twee betekenissen. In het ene geval betekent het ‘meepraten en beslissen’ en in het andere geval betekent het ‘meedoen met de samenleving’. Deze betekenissen worden nog al eens door elkaar gebruikt, wat weer verwarring op kan leveren. Participatie in de zin van ‘meedoen met de samenleving’ gaat over werken en andere zinvolle manieren om de tijd door te komen. Iedereen moet zoveel mogelijk een betaalde baan vinden. De gemeente kan werkgevers stimuleren om stage plaatsen te creëren, waarmee een start van een betaalde werkloopbaan wordt gemaakt. De PvdA vindt dat mensen de morele plicht hebben om voor zichzelf te zorgen. Dus zijn mensen in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van zinvol werk. Maar als het nodig is kan de overheid een helpende hand toesteken. Voor mensen die niet kunnen werken, of die klaar zijn met werken, is het ook belangrijk om mee te blijven doen met de samenleving.

 Daarnaast betekent Participatie ‘meepraten en meebeslissen’. Het betekent ook dat inwoners, of groepen van inwoners, zelf een initiatief kunnen nemen. De gemeente zou dat dan moeten toestaan, of helpen uitvoeren. De PvdA vindt dat de mogelijkheden van participatie door inwoners verruimd moeten worden. Dus meer mogelijkheden voor initiatieven van een straat, die met een plan voor openbaar groen komt. Geef de gebiedsmanager van de gemeente de ruimte om deze initiatieven te helpen realiseren.

De andere kant is dat inwoners elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Er zijn gemeenten waar enkele buurtbewoners de sleutel van een ondergrondse vuil stort hebben. Zij zijn in staat om naast de inworpopening geplaatste te grote afvalstukken in de ondergrondse container te gooien. En zij zullen ook hun buren aanspreken op hun gedrag. En zo blijft de omgeving schoner, de buurt socialer terwijl het niemand extra geld kost.

Voor de centraal gestuurde gemeente en de gemeenteraad is het moeilijk. Afstand doen van directe bemoeienis valt niet mee. En misschien willen de bewoners van een straat wel iets anders dan wat de gemeente centraal voor iedereen heeft bedacht. Dat is even slikken. De PvdA ziet Participatie echter wel als een natuurlijke manier van modern bestuur. De regie centraal nemen waar dat moet, en loslaten zoveel als mogelijk. En wij juichen initiatieven van inwoners altijd toe. Voor wie is de politiek tenslotte? Voor de inwoners!