Door op 3 oktober 2014

Deze week 3

Een gewone raadsvergadering. Zo kan je de raad van 2 oktober in Haarlemmermeer wel typeren. Met misschien wat weinig onderwerpen en weinig besluiten. De vergadering ging in het eerste uur over actualiteiten, in de sessie vergaderingen over een waterberging, het planproces van de ontwikkeling van Hoofddorp Centraal en een informatieve bijeenkomst over Sociale woningbouw. Johan Rip (HAP) had een motie ingediend om een ondernemer in problemen te hulp te schieten. En er was, om het compleet te maken, een werkgroep-vergadering over de transitie in het sociale domein.

 

Een gewone raadsvergadering. Van vijf tot zes werden achtereenvolgend afhandeling van brieven en stukken besproken, nadat de agenda van de vergadering was vastgesteld. Er waren geen bijzonderheden op te merken. Van een paar brieven werd een afschrift gevraagd van het antwoord van het college aan de briefschrijver. De VVD vroeg om over een Nota van het College een sessie te organiseren. Daar gaat normaal, en zo ook op 2 oktober, vrijwel de hele raad in mee. Het onderwerp was de hagen op Floriande, die volgens de nota voor het parkeren van een auto op eigen terrein mogen worden weggehaald. Die hagen zijn het enige openbare groen op het betreffende ‘eiland’ hadden wij eerder in de fractie geconstateerd. Daar zat de VVD niet zo mee, maar als iemand nu de haag wil weghalen voor het stallen van een fiets?

Het actualiteiten uurtje was zoals dat hoorde te zijn. Redelijk compact gestelde vragen, niet een heel pleidooi van een uur met een miniem vraagje er achter aan. Anneke van der Helm (CDVP) had wel 2 van dergelijke vragen: niks actueels, en eigenlijk ook geen vraag. Ik stelde namens de PvdA fractie een vraag over asielzoekerscentra: heeft gemeente Haarlemmermeer wel actie ondernomen om hier een deel van de noodopvang te realiseren? Nee, was het korte antwoord van de burgemeester. Ik had gehoopt op een ‘eigen volk eerst’ reactie van Forza, en hoorde ze achter me zuchten en steunen. Maar ze reageerden niet. Daardoor was mijn reactie op het antwoord van de burgemeester niet een krachtig statement maar een slap zinnetje. Dat het voor mij wel een mager antwoord was, maar ja. Volgende keer een beter antwoord voor bereiden. Leren van je fouten, heet dat.

 

Over de sessies, die van 19.00 tot 22.00 duurden, schrijft een ander fractielid wel een stukje. Het slot van de vergadering ging over de motie van Johan Rip. Door de nieuwe N201 is een ondernemer, die aan de oude N201 is gevestigd, nu moeilijker te vinden en daardoor veel klanten kwijt. Johan eiste dat het college alles doet wat in haar macht ligt. En dat was precies wat de wethouder in de vorige vergadering al beloofd had! De motie ging dan ook snel van tafel, en uit eindelijk stemden we alleen over de geheimhouding van een vertrouwelijk stuk. Een mooie, maar vreselijk gewone raadsavond.