Door op 19 september 2014

Deze week 1

Het is inmiddels een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Het college is druk bezig plannen te maken, terwijl de raad een aanloopje neemt om die plannen te gaan beoordelen. Nieuwe raadsleden snuffelen aan de politiek, en de ervaren raadsleden moeten wennen aan de nieuwe collega’s en soms aan hun nieuwe rol.

Na de gemeenteraadsverkiezingen is vrij snel een coalitie akkoord gesloten tussen VVD, HAP, D66 en PvdA. De wethouders werden de ervaren John Nederstigt (D66), Tom Horn (PvdA) en Marjolein Steffens (HAP) en de onervaren nieuwkomers Ap Reinders, Derk Reneman en Adam Elzakalai. Elzakalai was ook in de vorige coalitie een paar maanden wethouder na het vertrek van Arthur van Dijk.

In het coalitie akkoord lezen we voor een groot deel voortzetting van het beleid van het vorige college. Natuurlijk kiest de nieuwe combinatie van partijen voor zijn eigen focus, en ook voor een aantal nieuwe onderwerpen. In het coalitie akkoord is voorzien dat de meeste nieuwe onderwerpen aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar met de raad besproken zullen worden.

Na de start van het nieuwe college zijn de ambtenaren aan het werk gegaan om de nieuwe beleidsonderwerpen uit te werken. De raad wacht met spanning af. Intussen is er niet zoveel te bespreken in de raad. De financiële cyclus natuurlijk wel: die gaat door met of zonder nieuw beleid. Dus de voorjaarsnota, die laat zien dat gemeente Haarlemmermeer er financieel goed voor staat, maar dat vanaf 2017 een gat in de begroting gaat ontstaan. Opnieuw bezuinigen!

Fouad Sidali geniet van de buzz in de raad; Fien Eveleens heeft haar vuurdoop gehad in het raadsdebat over Meerwaarde, en de aansturing van deze organisatie door de gemeente. Remco Bruijnes is als fractie assistent woordvoerder op verkeer en sinds enkele weken Ruimtelijke Ordening. Hij gaat zich ontwikkelen tot een echte specialist op deze onderwerpen. Bert den Elzen weet altijd en overal wat er aan de hand is in de gemeente.

Mieke Booij heeft haar rol van Vice voorzitter van de raad weer met verve opgepakt. Ik mag deze periode fractievoorzitter zijn. Een andere rol in de fractie, die ik met plezier oppak. Natuurlijk moet ik daarin nog groeien, en met steun van de fractie lukt dat best.

Nu de echte beleidstukken nog even uitblijven grijpt de raad de gelegenheid om zelf onderwerpen te vinden en te bespreken. Deze week gaf dat een paar interessante sessies. Over evenementen beleid en een HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) verbinding in Lisserbroek. Open discussies die van links naar rechts schoten, en uiteindelijk nog niet op sluitende conclusies uitkwamen. Input voor het college, voor het maken van de stukken. Waar de nieuwe raad vol ongeduld op zit te wachten…

 

Chris Vonk

Fractievoorzitter PvdA Haarlemmermeer