Door op 17 januari 2016

Fedde Monsma nieuw bestuurslid

Niet roepen aan de zijlijn

Al jaren is Fedde Monsma lid van de PvdA, recent tijdens een PvdA vergadering is hij gekozen tot algemeen bestuurslid van de afdeling Haarlemmermeer. Een bewuste keuze om politiek actief te worden in de mooie gemeente Haarlemmermeer.

 Fedde Monsma is al jaren lid van de PvdA, omdat hij op die manier zijn steun voor het sociaaldemocratische gedachtengoed wil laten zien en hij verbonden wil zijn met die partij die dat uitdraagt. Fedde: “ik maak me grote zorgen over de vergaande individualisering en de te ver gaande marktwerking. Dat geeft ongewenste sociale effecten, kijk wat er met de PGB’s gebeurt, zie de vluchtelingenproblematiek of de Participatiewet. Mensen moeten het zelf maar rooien lijkt het. Daar ben ik niet van; mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid, daar mag je een groot beroep op doen, maar als dat (even) niet meer gaat, moet je er zijn voor elkaar.” Om elkaar weer verder te helpen tot het moment dat ze het weer zelf kunnen.

Deze ontwikkelingen hebben Fedde gemotiveerd om ook actief te worden in de partij.

Roepen aan de zijlijn, daar hebben we niets aan, zelf ook de handen uit de mouwen steken. Dat is de reden dat ik me heb gemeld bij het bestuur van de PvdA om actief te worden. In december is Monsma toegetreden tot dat bestuur.

Fedde wil door zijn bijdrage de Haarlemmermeer een beetje beter, socialer maken. Met elkaar en voor elkaar.