Door op 11 februari 2016

fractievergoeding

De PvdA fractie geeft publiek geld uitsluitend uit aan: het beter functioneren van de fractie in de politiek, contact met de inwoners, communicatie met de inwoners. Dat zijn de doelen waar de inwoners recht op hebben. De PvdA kan dit met de hand op het hart verantwoorden.

 In de krant verscheen een artikel waarin wordt gemeld dat geld voor fractieondersteuning op de privé rekening van de fractievoorzitter is gestort. Ook wordt daar gemeld dat de aanschaf van een printer voor de fractiemedewerkers niet correct verantwoord is. Hoe zit het? In 2014 was na de verkiezingen in maart de penningmeester van de fractie niet terug gekeerd in de raad. De rekening kon hij niet langer te beheren, en daarom heeft hij het hele bedrag overgemaakt naar de bewuste privé rekening. Daarmee werd het voor de fractie mogelijk om de betalingen, vooral de vrijwilligers vergoedingen, te blijven voldoen. De nieuwe penningmeester van de fractie werd al snel uitgenodigd om wethouder in een andere gemeente te worden. Zodoende heeft het bijna een half jaar geduurd voor de situatie weer normaal werd, en de fractie ondersteuning in veilige handen is van de huidige penningmeester. Een nieuwe fractie rekening, die volledig in te zien is voor de accountant.

 Het bezwaar van de accountant lag vooral in het niet in gezien hebben van de prive rekening. Die viel buiten het controle gebied, waardoor de accountant niet kon verifieren of alle uitgaven 1 op 1 zijn verantwoord. En de accountant hanteert het principe: nooit iets vertrouwen. Ook als het waarschijnlijk is dat het geld correct verantwoord is wordt er een melding gedaan. De accountant formuleert het dan ook precies zo: niet kan worden vastgesteld dat…. Etc.

Er is geen geld weg, de verantwoording is in orde, er zijn geen onrechtmatige zaken gebeurd. Alle uitgaven van de Partij van de Arbeid fractie zijn gewoon terug te vinden in de boekhouding. En alle bedragen zijn besteed aan verantwoorde doelen. Dat staat in het verslag van de accountant, maar de journalist vindt het niet nodig om dat in de krant te schrijven. Zorgvuldige verslaggeving is niet voor alle journalisten belangrijk, en wederhoor is voor diezelfde journalist ook niet nodig.

 De printer voor de fractie ondersteuners is aangeschaft om het de hardwerkende vrijwilligers makkelijker te maken. Met deze printer kunnen de fractieassistenten de communicatie naar de inwoners verzorgen; kunnen de uitnodigingen en agenda’s van vergaderingen worden gemaakt. Op die grond meent de PvdA dat dit onder communicatie middelen valt. Dat wordt door de accountant helaas niet zo gezien, zodat hier een opmerking over wordt gemaakt.

 De PvdA vindt dat publiek geld, bij elkaar gebracht door solidaire inwoners van de gemeente, goed besteed dient te worden. Dit moet open en transparant terug gemeld worden aan dezelfde inwoners. Wat ook best verteld mag worden, is dat de PvdA net als verschillende andere partijen, het budget helemaal niet opmaakt. De PvdA geeft alleen geld uit als dat echt nodig is. De rest wordt weer teruggestort. Dat staat ook in het verslag van de accountant.

De PvdA vindt wel dat het huidige systeem op de schop moet. De verordening is in 2015 aangepast, maar is nog steeds gebaseerd op de oude denkwijze. Twee vergoedingen bestaan naast elkaar. De ene vergoeding is een bruto bedrag, dat niet verantwoord hoeft te worden. Het andere bedrag is groter en heet fractieondersteuning. Dit is bedoeld om vrijwilligers en administratieve ondersteuning voor de fractie van te betalen. Een goed idee in het papieren tijdperk, waar het vinden van achtergrond informatie, het uittypen van brieven een tijdrovende klus was. Met de digitale werkelijkheid van nu is dat achterhaald. De PvdA pleit voor één heldere fractievergoeding, die naar inzicht van de partij besteedbaar moet zijn voor: Communicatie en contact met inwoners; beter en vakkundig functioneren van de fractie in de gemeenteraad. Daar staat de PvdA voor.

 Chris Vonk, fractievoorzitter PvdA Haarlemmermeer