Gaslek Regenboogstraat Rijsenhout

16 mei 2019

Vorige week was het voor de zoveelste keer raak: een gaslek in de Regenboogstraat in Rijsenhout. De afgelopen anderhalf jaar is dit al een aantal keren voorgekomen. Zelfs een gasontploffing in een fornuis in een woning waar een gezin met 3 kleine kinderen woont. Door adequaat handelen is het lichamelijk letsel beperkt gebleven tot verbrand haar, maar het had veel erger kunnen aflopen.

Een monteur van Liander die de gasleiding kwam vervangen vertelde dat de woningen verzakt zijn en de leidingen slecht zijn. Dit zou volgens hem de terugkerende gaslekken verklaren.

Een lid van de Dorpsraad Rijsenhout heeft op persoonlijke titel contact gezocht met zowel Ymere als Liander. Beide instanties wezen naar elkaar voor de oplossing. In het IBB van een paar weken geleden, waar ook de gebiedsmanager bij aanwezig was, vroeg zij aan de vertegenwoordiger van Ymere of er al een oplossing voor het probleem gevonden was en wanneer de werkzaamheden zouden aanvangen. De vertegenwoordiger van Ymere had geen idee waar zij het over had. Dit ondanks de eerdere toezegging dat zij actie zouden ondernemen en er bij haar op terug zouden komen.

Feit is dat de woningen in de Regenboogstraat (evenals die in de hofjes erachter) dateren uit de jaren ‘50/’60 en in een niet al te beste staat verkeren. Bovendien is een aantal jaren geleden de Blauwe Beugelstraat heringericht. Mogelijk hebben deze werkzaamheden verzakkingen veroorzaakt.

Er zijn ons tot nu toe vijf gaslekken bekend in de afgelopen anderhalf jaar. Het werkelijke aantal ligt wellicht nog hoger.

Door het grote aantal gaslekken lijkt geen sprake meer van incidenten maar van een structureel probleem. Tot nu toe zijn er, behalve de nodige ongemakken vanwege gasafsluiting, nog geen gewonden gevallen.

De PvdA maakt zich hier ernstige zorgen over en verwacht dat er snel actie word ondernomen. Elke dag langer wachten is er één teveel. De veiligheid van onze inwoners staat tenslotte op het spel.

 

Wij heeft de PvdA de volgende vragen aan het college gesteld en verwachten dat deze, gezien het spoedeisende karakter, zo snel mogelijk worden beantwoord;

geacht college,

  1. Bent u door Ymere of Liander op de hoogte gebracht van deze situatie? Zo ja, welke actie heeft u reeds ondernomen? Zo nee, gaat u zelf contact opnemen met Ymere en Liander?
  2. Heeft de brandweer contact met u gehad over deze situatie en zo ja, wat is de visie van de brandweer over de oorzaak?
  3. Bent u over de situatie ingelicht door de gebiedsmanager? Zo ja, wat voor acties zijn hier uit voortgekomen?
  4. En tenslotte: wat gaat u op korte termijn ondernemen om de veiligheid van de inwoners van de Regenboogstraat en het gebied eromheen te waarborgen?