30 oktober 2016

Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude

Hoe ziet u de gezamenlijke toekomst van de gemeente Haarlemmerliede en de gemeente Haarlemmermeer?
PvdA fractie Haarlemmerliede & Spaarnwoude:

De PvdA gaat vol vertrouwen de samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer tegemoet. De belangen, de eigenheid van de dorpen, de voorzieningen en het groene gebied zijn geborgd voor de toekomst. De bewoner, ondernemer, agrariër en ook de recreant zullen profijt ondervinden van deze gemeentelijke schaalvergroting.

Op deze manier kunnen de huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor de inwoners in de kernen behouden blijven. En ook voor de minder draagkrachtige blijft het goed wonen en leven in dit mooie historische gebied. Waar de koeien blijven lopen en weidevogels zingen.

Wonen, werken en recreëren in de juiste balans, in Haarlemmermeer & Spaarnwoude, daar staat de PvdA voor.

 

PvdA fractie Haarlemmermeer:

Haarlemmermeer is een ruime gemeente in de drukke Randstad. Ruimte voor de inwoners, ruimte voor agrarische activiteiten en ook ruimte voor recreatie en groen.

De toevoeging van Haarlemmerliede en Spaarnwoude versterkt het karakter van de nieuwe gemeente. Een buffer van groen en leeg land tussen Haarlem, Amsterdam en Leiden en Zaandam. Het ruimtelijke landschap van de samengevoegde gemeente geeft de garantie van leefbaarheid.

De dorpen Spaarndam en Halfweg passen zo goed bij de andere dorpen in de gemeente Haarlemmermeer, dat wennen aan elkaar niet nodig is.

De samenvoeging wordt ruimtelijk en bestuurlijk een succes.