Door Mieke Booij op 11 januari 2016

HOV en regionale bus over de kruisweg

Aanvullend openbaar vervoer

Hoogwaardig Openbaar Vervoer(HOV) in het centrum voor Hoofddorp kan gerealiseerd worden zonder de bereikbaarheid of frequentie van het OV te verstoren. Volgens de PvdA kan dit door het huidige lijnennet aan te passen.

 Nu wordt sneller en efficiënter vervoer gerealiseerd door bussen sneller te laten rijden, in hogere frequenties en de bussen ongestoord door te laten rijden over vrije busbanen of -stroken.

 Lijn 340 van Uithoorn naar Haarlem is zo een HOV lijn. Minder haltes, hoge frequentie, busstroken en dus sneller en efficiënter. Dat dit niet voor iedereen een optimale situatie is, beseft de PvdA terdege.

Deze keuze voor HOV, mag wat de PvdA betreft, niet leiden tot minder bereikbaarheid of minder frequente vervoersstromen. Reizigers mogen niet langer onderweg zijn of moeilijker een halte kunnen bereiken.

Woordvoerders Mieke Booij en Remco Bruijnes begrijpen dat een verbetering van het OV voor een grote groep scholieren en forensen kan leiden tot onvrede bij een kleinere groep bewoners. Hoewel de besluitvorming over de aanpassing van lijn 340 al geweest is, betekent dit niet dat er niets gedaan kan worden om de kleinere groep bewoners, die benadeeld worden door de omvorming van lijn 140 naar lijn 340, tegemoet te komen.

Verantwoordelijk wethouder Derk Reneman heeft al toegezegd dat hij voor aanvullend vervoer zal zorgen bij de betreffende haltes. Hij sprak over een nieuwe halte van MeerOV bij het verzorgingshuis Bornholm.

Remco Bruijnes: “Wij zullen deze week een motie vreemd aan de orde van dag indienen. Daarin verzoeken wij de wethouder dringend alles in het werk te stellen om de bestaande busverbinding naar Zwanenburg weer terug te leggen naar haar oude route over de Kruisweg. De betreffende haltes aan de Kruisweg blijven op die manier niet verstoken van een regelmatige busverbinding, die ook in de avonduren blijft rijden”.

Deze mogelijkheid kan door de gemeente Haarlemmermeer voorgesteld worden aan de vervoerder of aan het DB van de Stadsregio en zal er toe leiden dat men gewoon gebruik kan blijven maken van de bestaande haltes, ook in de avonduren.

Mieke Booij

Mieke Booij

Portefeuilles Zorg (WMO) Jeugdzorg Woonbeleid Volksgezondheid Bedrijfsvoering, organisatie, ICT, Huis van Haarlemmermeer Sport Welzijn Projecten Park 21 (met wethouder Sedee) Nieuwe Kom

Meer over Mieke Booij