Door op 3 december 2014

JAARVERSLAG OMBUDSTEAM HAARLEMMERMEER 2013-2014

In de ruim 18 maanden dat het Ombudsteam aan het werk is in Haarlemmermeer heeft het 25 casussen in behandeling genomen. Onderwerpen als schulden, woningtoewijzing, uitkering, huisuitzetting, jeugdzorg, maar ook honden, overlast zijn de revue gepasseerd. Het Ombudsteam heeft een welwillend oor gehad en de aanvragers een advies gegeven. Vaak ook doorverwezen naar andere instanties. En ondersteuning voor schrijven van brieven of inspraak. In een aantal gevallen is het Ombudsteam opgetreden als intermediair. In het jaarverslag leest u hier alles over.

Vanaf vandaag treft u het Jaarverslag aan op de site van de PvdA Haarlemmermeer.

Het jaarverslag geeft ook enkele aanbevelingen voor de gemeente en andere organisaties. Opvallend is de traagheid van veel processen. De doorlooptijd van het verkrijgen van bijvoorbeeld een uitkering of een vergunning roept bij inwoners veel vragen op. Ook de wijze waarop bewoners door gemeente of andere organisaties te woord worden gestaan getuigt niet van een groot invoelvermogen naar de bewoners toe. Aanbevelingen die gedaan worden vindt u terug in het Jaarverslag op de site van de PvdA Haarlemmermeer. Pak de vertraging aan, wees, daar waar het kan, vooral inspraak en beroep minder formeel, voorkom dat de problemen groter worden, zijn enkele van de aanbevelingen.

U vindt in het Jaarverslag een uitleg over de werkmethode. Een overzicht van de vragen of problemen waarmee de bewoners van Haarlemmermeer bij het Ombudsteam aanklopte.

Maar u leest ook over hoe de zaken afgehandeld zijn. Het Jaarverslag bevat ook enkele aandachtspunten voor het team zelf. Er is veel geleerd van de behandelde zaken. Aandachtspunt nummer 1 is hoe het team meer bekendheid krijgt in Haarlemmermeer. Zeker in deze onzekere tijden is voor inwoners van onze gemeente goed om te weten dat zij bij het Ombudsteam terecht kunnen met vragen en problemen.

Het Ombudsteam zal binnenkort ook het Jaarverslag versturen naar de andere organisaties waar zij mee te maken hebben gekregen. Binnen de gemeente is al de afspraak gemaakt het Jaarverslag met de directeur Sociale Dienstverlening door te spreken.

Het jaarverslag kan op verzoek worden toegestuurd.

Neem daartoe contact op met het Ombudsteam Haarlemmermeer

ombudsteam@pvda-haarlemmermeer.nl

Marien Abspoel

Coördinator Ombudsteam Haarlemmermeer

tel.nr. 06 4437 4335