Door Willem Klijn op 2 september 2015

motie: Vluchtelingen huisvesten

In Europa is op dit moment een grote vluchtelingenstroom gaande. Eveneens andere landen in Europa draagt Nederland zijn steentje bij in de opvang van vluchtelingen.

De PvdA Haarlemmermeer ziet graag dat onze gemeente meedoet in het zoeken naar oplossingen om de vluchtelingen tijdelijk te kunnen huisvesten. Daarom zal zij tijdens de raadvergadering van 03 september de onderstaande motie indienen;

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 3 september 2015,

Constaterende dat

  1. Een toenemend aantal vluchtelingen uit oorlogsgebieden naar Nederland vlucht.
  2. Er op dit moment een groot tekort is aan opvangplaatsen in Nederland.
  3. Staatssecretaris Dijkhoff van Asielzaken een dringend beroep doet op gemeenten om vluchtelingen op te vangen.

Overwegende dat

  1. Gemeenten een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben vluchtelingen op te vangen.
  2. In onder andere Beukenhorst West kantoorpanden langdurig leeg staan welke geschikt gemaakt kunnen worden voor de opvang van vluchtelingen.
  3. Haarlemmermeer een traditie van 160 jaar kent mbt. het verwelkomen van nieuwe mensen van buiten de gemeente.

Besluit

  1. Het college te vragen in te gaan op het dringende beroep van staatssecretaris Dijkhoff door,
  2. Het college te verzoeken in overleg met het ministerie vast te stellen aan hoeveel vluchtelingen Haarlemmermeer welkom kan heten en aan welke eisen deze opvangplaatsen moeten voldoen.
  3. Het college te verzoeken opdracht te geven aan de kantorenloods om op korte termijn huisvesting voor vluchtelingen te zoeken in bijvoorbeeld Beukenhorst West.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Willem Klijn

Willem Klijn

Portefeuilles 1e woordvoerder Openbare orde en veiligheid Politie Algemene bestuurszaken en communicatie Vergunning en Handhaving Participatie (gekoppeld aan de portefeuille) Woonbeleid Woningbouw Ruimtelijke ordening en structuurvisie Economische zaken Financiën Subsidiebeleid Vastgoed Energie transitie 2de woordvoerder Schiphol Noordzeekanaal kantoren en bedrijventerreinen Grondzaken Verkeer en vervoer Bedrijfsvoering en dienstverlening ICT projecten 1e woordvoerder Huis van Haarlemmermeer

Meer over Willem Klijn