Door Fien Eveleens op 13 februari 2016

Niemand tussen wal en schip

Instellen Noodfonds

De fractie  van de Partij van de Arbeid in Haarlemmermeer maakt zich zorgen. Hoewel de gemeente Haarlemmermeer een redelijk welvarende gemeente is, zijn er steeds meer berichten dat inwoners (ook werkenden) in de problemen raken door onvoorziene uitgaven. Zij kunnen elke maand net aan rondkomen, maar hebben geen mogelijkheden om geld te reserveren voor bijvoorbeeld een kapotte wasmachine.

In de media wordt regelmatig aandacht besteed aan het feit dat steeds meer Nederlanders moeite hebben om rond te komen, ook mensen met een inkomen dat – net- boven de 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum (wsm) ligt, maar door hoge kosten onder aan de streep weinig overhouden. Vorige week nog verscheen een alarmerend bericht over het aantal huishoudens met problematische schulden.

Op 30 april 2015 heeft de gemeenteraad gedebatteerd over armoede in Haarlemmermeer. De Partij van de Arbeid heeft toen een voorstel gedaan over het instellen van een noodfonds. Als voorbeeld werd het noodfonds (Stichting Urgente Noden) in Haarlem genoemd. Een noodfonds kan snel handelen bij urgente financiele nood wanneer een inwoner geen beroep kan doen op gemeentelijke voorzieningen. De aanmelding geschiedt door hulpverleners, dus niet rechtstreeks door inwoners zelf. Op deze manier wordt willekeur voorkomen. Het noodfonds is als het ware de ‘spin in het web’ dat bemiddelt tussen hulpverlening, gemeente en fondsen. Bovendien garanderen zij dat er nazorg plaatsvindt, om dezelfde problemen in de toekomst te voorkomen.

Raadslid Fineke Eveleens: ‘In december ontvingen wij een brief van het college waarin werd gemeld dat in Haarlemmermeer een noodfonds overbodig zou zijn. Wij zijn natuurlijk heel erg tevreden over het armoedebeleid van Haarlemmermeer, maar horen van bijvoorbeeld de Voedselbank dat er wel degelijk behoefte is aan ondersteuning omdat niet iedereen in aanmerking komt voor Bijzondere Bijstand. Ook van Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) en van andere lokale noodfondsen ontvangen wij deze signalen. Vandaar dat wij een aantal aanvullende vragen hebben gesteld aan het college, waaronder vragen over mogelijke kosten, en het aantal afgewezen aanvragen in 2014 en 2015.

Voor de Pvda is het belangrijk dat er niemand tussen wal en schip valt. Mocht uit de beantwoording blijken dat dat ook echt niet gebeurt dan juichen we dat natuurlijk toe, maar vooralsnog zijn we nog niet overtuigd.’

Hier de schriftelijk gestelde vragen:  20160213 SV PvdA inzake het niet instellen van een Noodfonds

Fien Eveleens

Fien Eveleens

Portefeuilles 1e woordvoerder Participatie (gekoppeld aan de portefeuille) JeugdGGZ Doelgroepenbeleid en emanciatie Sociale zaken, inkomen & werk Ondernemerschap Kantoren en bedrijventerreinen 2de woordvoerder MRA en regionale samenwerking Maatschappelijk Welzijn & WMO incl. Meerwaarde en Maatvast Volksgezondheid en ambulancedienst Jeugd Onderwijs Economische zaken projecten 1e woordvoerder Hoofddorp Centraal & Centrum Contact persoon voor de kernen Hoofddorp

Meer over Fien Eveleens