5 december 2015

Oversteken Waddenweg / Deltaweg

Op de diverse oversteken in de wijk Floriande op de Waddenweg en Deltaweg, zijn de afgelopen vele ongelukken gebeurt. Daarom is er gekeken naar de realisatie van veiligere oversteken. Hiervoor is een participatietraject opgezet.

Naar aanleiding van dit participatietraject en de uiteindelijk oplossingen aldaar, heeft de PvdA aan het college op 04 december de volgende schriftelijke vragen gesteld;

Geacht College,

Naar aanleiding van het participatieproces rond de oversteekplaatsen Waddenweg/Deltaweg heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen:

 

  1. Kunt u ons schetsen hoe het proces tav participatie bij deze oversteekplaatsen is vorm gegeven? Wij zijn benieuwd naar de volgende zaken; Wie is uitgenodigd? Hoe is men uitgenodigd? Waarvoor is men uitgenodigd? En hoeveel mensen hebben hier gehoor aan gegeven?
  2. Tijdens de inloopavond zijn verschillende varianten gepresenteerd. Kunt u ons schetsen hoe de verkiezing voor de rotonde tot stand is gekomen?  Wij zijn benieuwd naar de volgende zaken; Wanneer is de rotonde als keuze in beeld gekomen? Van wie is het voorstel tot een rotonde gekomen? En hoe is de keus voor de rotonde bepaald?
  3. Ook zijn wij zeer benieuwd hoe de definitieve keuze voor de rotonde tot stand is gekomen?Kunt u motiveren waarom toch de rotonde als voorkeursvariant is gekozen? En waarom u hierbij niet het advies volgt van de wijkraad, adviesbureau DTV, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond? Een 300.000 euro duurder en volgens zeggen ook minder verkeersveilige variant? Wij hebben begrepen dat onder meer de wijkraad aangegeven heeft liever geen rotonde in te zien.
  4. Als laatste, kunt u aangeven hoe de verschillende oplossingen voor de oversteekplaatsen passen binnen de Duurzaam Veilig afspraken of de DIOR 2014?