Door Mieke Booij op 14 oktober 2014

PvdA bij landelijke Huurdersdag

Al geruime tijd ontvangt de fractie klachten van huurders in Haarlemmermeer over de snelle stijging van de huren, over huurbeleid in zijn algemeenheid en over meer zaken die voor huurders van belang zijn. Daarom heeft de fractie zaterdag 11 oktober jl. de Landelijke Huurdersdag van de Nederlandse Woonbond in Ede bezocht. Bij uitstek de plek waar we veel over de problematiek die bij huurders leeft kunnen horen en leren.

In een totaal uitverkochte zaal zaten ruim 600, zeer strijdbare huurders, die bereid waren tot actie!

Hoewel de dag bedoeld was als aftrap van de landelijke actie “week van de energierekening” kon de dag zich niet losmaken van de zorgen die er zijn in Nederland over het betaalbaar houden van de huurwoningen. Een lagere energierekening verlaagt wel de woonlasten maar niet de huren, zo werd gesteld.

Minister Stef Blok, waagde zich in het hol van de leeuw. Hij was gevraagd om de aftrap te geven van de week van de energierekening. Maar aan de hand van presentator Cees Grimbergen bleek de zaal daar eigenlijk bitter weinig belangstelling voor te hebben.

De minister werd op kritische wijze ondervraagd door de zaal.

Of de minister zich bewust is van het feit dat er in Nederland ruim 750.000 mensen in nood zitten door de grote huurstijgingen van de afgelopen jaren?

Is de minister er van op de hoogte dat de verlaging van de overdrachtsbelasting op koopwoningen ongeveer gelijk is aan de inkomsten van de verhuurdersbelasting?

Weet de minister dat hier met name de huurders met modaal of modaal plus de dupe van zijn??

En zo ging het nog wel even door. Asociaal huurbeleid, te kort aan betaalbare huurwoningen passeerde de reveu.

Ook de voorzitter van de Nederlandse Woonbond Ronald Paping wees de minister op het feit dat er in Nederland heel veel mensen in armoede leven door onder meer de huurstijgingen van de afgelopen periode. Gemiddeld 9% de afgelopen 2 jaar. De minister weigerde het woord armoede in zijn mond te nemen. Hij had het over mensen die krap zitten. Dit leverde hem hoongelach en boegeroep uit de zaal op.

De minister verweerde zich door te zeggen dat er echt maatregelen genomen moesten worden.

Men had geen andere keus. De woningmarkt zat moervast en met deze maatregelen hoopte de regering er weer wat lucht tussen te krijgen.

De maatregelen treffen de hele woonmarkt. Hij wees erop dat ook kopers geconfronteerd zijn met maatregelen die hen in de portemonnee treffen. De verruiming van de huurtoeslag noemde hij als middel om de nood een beetje te verzachten.

De aanwezigen in de zaal lieten zich hierdoor niet gerust stellen. De actiebereidheid onder de aanwezige huurders was erg groot. Zo groot zelfs dat er uit de zaal ook kritiek werd geuit op de directeur van de Nederlandse Woonbond Ronald Paping. Hem werd onzichtbaarheid en te weinig strijdbaarheid verweten. De weg van de dialoog heeft tot nu toe weinig geholpen. Actie!

Ook in Haarlemmermeer zijn er huurders die, om met de minister te spreken, krap zitten.

Maar de getallen die in Ede werden genoemd waren onthutsend.

Gemeenten, huurdersorganisaties en verhuurders zullen samen de handen ineen moeten slaan om hier wat aan te doen. De jaarlijkse huurverhoging is geen verplichting voor verhuurders. Huurders kunnen als collectief hun bezwaren kenbaar maken en gemeenten kunnen in de prestatieafspraken bepaalde zaken regelen.

Voor onze fractie genoeg redenen om hierover het gesprek aan te gaan met onze collega’s in de gemeenteraad maar ook met het college, met de wethouder Wonen.

Mieke Booij

Mieke Booij

Portefeuilles Zorg (WMO) Jeugdzorg Woonbeleid Volksgezondheid Bedrijfsvoering, organisatie, ICT, Huis van Haarlemmermeer Sport Welzijn Projecten Park 21 (met wethouder Sedee) Nieuwe Kom

Meer over Mieke Booij