Door op 15 september 2014

PvdA blij verrast met reactie college op vragen over de Taurusavenue

In zomermaanden houdt de gemeentelijke politiek reces en gebeurt er weinig spannends aan het raadhuisplein. Zo niet in de fractiekamer van de PvdA. Ook in het zomerreces zijn er door de fractie schriftelijke vragen gesteld en met zeer goede resultaten.

In de maanden juli en augustus waren er een opvallend groot aantal ongevallen op de Taurusavenue in Hoofddorp en de kruising van deze weg met de Rijnlanderweg. In de laatste week van juli waren er zelfs wel drie ongevallen in een week. Voor de Haarlemmermeerse PvdA aanleiding om schriftelijke vragen te stellen over dit onderwerp!

Eind augustus is de snelheid verlaagd op de Taurusavenue van 70 km per uur naar 50 km per uur en zijn er extra borden geplaatst om de automobilisten te wijzen op het verbod op links afslaan. Al op 2 september kwam het college van B&W met ingrijpende oplossingen in de beantwoording van de vragen. De middenberm van de Taurusavenue zal worden verlaagd en er zal een rotonde worden aangelegd!

Daarnaast is het college van plan om de 30 km-zone op de Rijnlanderweg eerder aan te leggen dan volgens het Deltaplan Bereikbaarheid was gepland.

De fractie van de Partij van de Arbeid is blij verrast dat het college direct en zo snel met zulke maatregelen komt. Hoewel de aanleg van een rotonde op die locatie geen eenvoudige of goedkope operatie is, is de fractie blij dat er zo voortvarend wordt aangepakt. Voor de verkeersveiligheid van onze inwoners mogen we wel wat overhebben!

Het college moet nu doorpakken en ook de verkeersonveiligheid op de verschillende rotondes in Haarlemmermeer aanpakken. Door het fietsverkeer in twee richtingen gebeuren hier veel ongevallen.

20140902 ASV PvdA over verkeersveiligheid Taurusavenue