Door Willem Klijn op 17 april 2015

PvdA stelt vragen over de Vespohal

Als fractie van de PvdA hebben wij  geconstateerd dat de Vespohal in Nieuw-Vennep zich aan de buitenzijde in een bijzonder slechte staat bevindt.

zo maar een greep van hetgeen we gezien hebben:

  • bijna alle ramen zijn ingegooid;
  • een groot deel van de ramen is dichtgetimmerd;
  • rondom het gebouw ligt glas;
  • het schilderwerk is in zeer slechte staat.

Naast deze zichtbare gebreken hebben wij vernomen dat ook het dak zich in een slechte conditie bevindt.

Uit de pers hebben wij vernomen dat een nieuwe huurder is gevonden voor de Vespohal.

Het verheugt ons dat dit voor veel Vennepers belangrijke gebouw waarschijnlijk weer in gebruik genomen gaat worden. Gezien de staat van onderhoud van het gebouw vragen wij ons wel af wanneer dit gaat geschieden.

Daarom hebben we aan het college de volgende vragen gesteld:

geacht college,

  1. Bent u het met de Partij van de Arbeid eens dat panden welke in het bezit zijn van de gemeente in goede staat van onderhoud moeten worden gehouden?
  2. Waarom is het onderhoud van de Vespohal stopgezet?
  3. Op welke termijn wordt de Vespohal in goede staat van onderhoud gebracht?
  4. Wat gaat u ondernemen om verloedering van gebouwen welke in het bezit zijn van de gemeente in de toekomst te voorkomen.

We hopen binnenkort de antwoorden op onze vragen te krijgen.

Willem Klijn

Willem Klijn

Portefeuilles 1e woordvoerder Openbare orde en veiligheid Politie Algemene bestuurszaken en communicatie Vergunning en Handhaving Participatie (gekoppeld aan de portefeuille) Woonbeleid Woningbouw Ruimtelijke ordening en structuurvisie Economische zaken Financiën Subsidiebeleid Vastgoed Energie transitie 2de woordvoerder Schiphol Noordzeekanaal kantoren en bedrijventerreinen Grondzaken Verkeer en vervoer Bedrijfsvoering en dienstverlening ICT projecten 1e woordvoerder Huis van Haarlemmermeer

Meer over Willem Klijn