Door Willem Klijn op 3 september 2016

PvdA wil extra fietsbrug

Bruggen in Badhoevedorp gaan niet zo best. De brug die aan de noordzijde de verbinding vormt met Amsterdam is te smal. Ondanks verkeerslichten is de brug onveilig voor fietsers. PvdA Haarlemmermeer wil dat er een aparte fietsbrug naast geplaatst wordt, zodat auto’s en fietsers gescheiden de ringvaart over kunnen steken. En aan de zuidzijde van Badhoevedorp is een nieuwe brug gebouwd waar ook het nodige aan schort. De rijbaan is te smal voor 2 auto’s om te passeren waardoor een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

De brug van Badhoevedorp naar Amsterdam Sloten is aangelegd toen er nog niet zoveel verkeer was. Voor een enkele auto en een paar fietsers is de brug ruim genoeg. Maar al vele jaren is de verkeersintensiteit erg hoog. Daarom zijn er verkeerslichten geplaatst die het autoverkeer moeten reguleren. Autoverkeer kan maar van een kant tegelijk de brug op rijden. Maar intussen rijden fietsers wel van twee kanten tegelijk de brug op. PvdA raadslid Willem Klijn: “Bussen en vrachtwagens, die hier veel rijden, moeten een enorme zwaai maken om de bocht te halen. Fietsers komen dan in de verdrukking.” Bijna ongelukken en angstige momenten zijn hier aan de orde van de dag. Daarom vindt de PvdA het een goed idee om een aparte fietsbrug naast de bestaande brug te maken. Klijn denkt dat daarmee de meest voordelige oplossing voor de veiligheid en de krappe capaciteit te bereiken is. “Er is nu geen geld voor gereserveerd, maar de Stadsregio die over het wegennet gaat zou dat wel moeten doen.” Willem Klijn gaat de wethouder van verkeer van Haarlemmermeer aansporen om dit samen met diens collega in Amsterdam te doen.

Aan de zuidkant van Badhoevedorp is een nieuwe brug gemaakt, vanwege de omlegging van de A9. Deze weg, die de Sloterweg verbindt met Badhoevedorp, is te smal om een landbouwvoertuig een auto te laten passeren. Klijn: “Door de vorm, een bocht en tegelijk naar boven, is het niet mogelijk om een naderend voertuig te zien voor je zelf de brug op rijdt.” Uitwijken is niet mogelijk door de paaltjes die het fietspad afscheiden van de weg. Het brug-project heeft dat zelf ook al uitgevonden, en de paaltjes een paar decimeter opgeschoven, waardoor het fietspad smaller is geworden. Willem Klijn heeft echter ontdekt dat de paaltjes vrijwel los staan. Klijn: “De paaltjes zijn met een eenvoudig plastic plugje aan de weg geschroefd. Je kan ze zonder kracht lostrekken. Ik denk niet dat hier na een paar maanden nog veel zullen staan.” De PvdA vindt dit een gevaarlijke situatie, door de schijnveiligheid die de fietsers hier geboden wordt. Het ontwerp van de brug is onveilig, en daar moet wat aan gedaan worden. De PvdA vindt dat auto’s steeds maar vanaf één richting over het viaduct mogen rijden. Dit kan prima geregeld worden met een verkeersregelinstallatie zoals ook toegepast is op de Hoofdweg Westzijde bij de Citer. Willem Klijn zal de wethouder verkeer van Haarlemmermeer dan ook vragen dit met spoed te realiseren.

 

Willem Klijn

Willem Klijn

Portefeuilles 1e woordvoerder Openbare orde en veiligheid Politie Algemene bestuurszaken en communicatie Vergunning en Handhaving Participatie (gekoppeld aan de portefeuille) Woonbeleid Woningbouw Ruimtelijke ordening en structuurvisie Economische zaken Financiën Subsidiebeleid Vastgoed Energie transitie 2de woordvoerder Schiphol Noordzeekanaal kantoren en bedrijventerreinen Grondzaken Verkeer en vervoer Bedrijfsvoering en dienstverlening ICT projecten 1e woordvoerder Huis van Haarlemmermeer

Meer over Willem Klijn