Door Fien Eveleens op 15 oktober 2015

PVDA: Zorg voor zoveel mogelijk publiciteit!

Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

De Fractie van de Partij van de Arbeid Haarlemmermeer is blij met de plannen van het College voor een collectieve zorgverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten. Na afschaffing van de Wtcg (wet chronisch zieken en gehandicapten) en de CER (Compensatie Eigen Risico) zijn voor deze groep de zorgkosten omhoog geschoten. Tot 2014 kon iedereen met een chronische ziekte of handicap aanspraak maken op Wtcg en CER, ongeacht de werkelijke zorgkosten of inkomen. Daarom is besloten ook deze compensatiegelden te decentraliseren. Gemeenten staan immers dichter bij hun inwoners en weten beter wat er in hun gemeente nodig is.

Gemeente Haarlemmermeer kiest voor maatwerk. Het college maakt het voor inwoners met hoge zorgkosten en een inkomen tot 120% van het sociaal minimum mogelijk deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering met een zeer uitgebreide aanvullende verzekering die ook het eigen risico volledig afdekt. De gemeente draagt komend jaar 600 euro bij aan de premie. Aan het eind van dit jaar krijgen inwoners waarvan bekend is dat zij hun eigen risico volledig hebben verbruikt en een inkomen hebben van minder dan 120% van het sociaal minimum een eenmalige uitkering van 325,-

‘Een chronische ziekte of handicap is voor niemand een keuze, laat dat duidelijk zijn’ aldus raadslid Fineke Eveleens, ‘maar als je op of net boven het sociaal minimum zit, kan het zijn dat je een keuze moet maken tussen je vaste lasten betalen of naar de dokter of tandarts gaan. Zo wordt gezondheid afhankelijk van je financiële situatie en dat kan nooit de bedoeling zijn geweest toen de regelingen werden afgeschaft. Met deze maatregel komen we weer een stapje dichter bij de ambitie van dit college, namelijk tot de meest zorgzame gemeenten van Nederland te behoren. Bovendien draagt deze maatregel bij aan preventie, omdat inwoners niet meer zullen wachten met naar de dokter gaan tot het echt niet meer gaat. We roepen het college dan ook op een uiterste inspanning te doen om deze doelgroep te bereiken.’

 

Fien Eveleens

Fien Eveleens

Portefeuilles 1e woordvoerder Participatie (gekoppeld aan de portefeuille) JeugdGGZ Doelgroepenbeleid en emanciatie Sociale zaken, inkomen & werk Ondernemerschap Kantoren en bedrijventerreinen 2de woordvoerder MRA en regionale samenwerking Maatschappelijk Welzijn & WMO incl. Meerwaarde en Maatvast Volksgezondheid en ambulancedienst Jeugd Onderwijs Economische zaken projecten 1e woordvoerder Hoofddorp Centraal & Centrum Contact persoon voor de kernen Hoofddorp

Meer over Fien Eveleens