Door op 7 december 2015

Urgenda

Het Nederlandse milieubeleid is door de rechter veroordeeld. PvdA en GroenLinks hebben samen het initiatief genomen voor een voorstel om alle luchtvervuilende kolencentrales te sluiten. In Parijs is de tweede week van de wereld klimaat conferentie bezig. Urgenda wil de ambities van Nederland, dat achterop loopt, fors sterker maken. Een kort interview met Chris Vonk over de klimaat ambities.

 Wie: Chris Vonk

Wat: Fractievoorzitter

Waar: Gemeente Haarlemmermeer

 Wat vind je van het standpunt van Urgenda?

Ze hebben het natuurlijk niet alleen over CO2-uitstoot, Urgenda wil dat Nederland versnelt met de klimaataanpak. Wij vinden dat in de Haarlemmermeer een heel goed idee. Ik denk ook dat het haalbaar is.

De provincie Brabant vindt de 16% waar het kabinet naar streeft al bewonderenswaardig?

Wij denken dat 25% realistisch en haalbaar is als je niet op de rem trapt.

 Wat doen jullie om CO2-uitstoot terug te dringen?

Jaren geleden hebben we al een motie aangenomen gekregen waarbij we een financieel overschot konden gebruiken om extra milieudoelstellingen te halen. We hadden drie miljoen euro over als resultaat van de jaarrekening, dat geld werd in een fonds gestopt waaruit duurzame maatregelen konden worden gefinancierd. Dat fonds moest groeien, andere partijen moesten daar ook aan bijdragen. Inmiddels zit er 33 miljoen in waarmee bijvoorbeeld 3000 huurwoningen worden voorzien van zonnepanelen. Dat betaalt zichzelf weer terug uiteraard.

Verder hebben we ook al zo’n 5 jaar geleden bij een nieuw bedrijventerrein dat er alleen 0-energie gebouwen mochten geplaatst. Die zijn ook cradle-to-cradle, wat wil zeggen dat alle materialen recyclebaar moeten zijn. Het gebied is vrijwel autarkisch: het gebied kan zijn eigen water zuiveren, zijn eigen energie betrekken. Ook tijdens de economische crisis was dit bedrijventerrein, Park 2020 geheten, rendabel. En dat kost de gemeenschap helemaal geen geld, maar levert geld op. Ondernemers verwachtten dat het geld zou kosten, maar het blijkt juist een unique selling point te zijn. Ik zie niet waarom we dat niet op nationale schaal zouden kunnen uitrollen.

 Is dat voldoende om aan de doelstellingen te voldoen? Om die 25% te halen?

Ook in de gemeente hebben we ook wel tegenstand, maar qua techniek moet het kunnen. Het gaat dus puur om politieke wil. Veranderen kost tijd.

Wat zouden jullie nog meer willen doen?

Het is natuurlijk niet zo dat de gemeente als enige die CO2-reductie haalt. Dat gaat echt om een totaal van inwoners die bewuster omgaan met hun huizen en vervoer en ondernemers die bewuster omgaan met hun bedrijfsvoering. We hebben bijvoorbeeld een algenkwekerij die recent gestart is, dat levert echt CO2-reductie op. Wat nog níet lukt is een rendabel duurzaam energiebedrijf runnen in Haarlemmermeer dat bijvoorbeeld gebruik maakt van aardwarmte. Het is wel gestart, maar het loopt niet lekker. Je kunt als gemeente niet goed op grote schaal reclame maken of uitleggen waarom het lokale energiebedrijf beter is dan bijvoorbeeld een GreenChoice. Wezenlijk is het ook niet beter, het is alleen een garantie voor ons dat we 100% duurzame energie opwekken. En je ziet dat de grote energiebedrijven ook proberen te greenwashen, daar kunnen wij niet tegenop boksen als gemeente.

Verder willen we graag windturbines plaatsen, maar het provinciale beleid zegt: ‘geen windmolens meer op land.’ Dus ja, wij vechten hier een beetje tegen de provincie. De gemeenten aan zee willen overigens weer geen windmolens in zee, want dan kijken zij daar weer tegenaan.

In z’n algemeenheid: welke rol kunnen of moeten gemeenten spelen in het klimaatdebat? Gemeenten hebben allereerst de mogelijkheid om te informeren, om mensen te enthousiasmeren. Ze kunnen ook mensen de ruimte geven om te innoveren, om te investeren in duurzame maatregelen. Uiteraard kunnen we ook goed samenwerken met andere partijen, in ons geval bijvoorbeeld met Schiphol. Er zijn allerlei samenwerkingsprojecten zoals het kweken van olifantsgras en allerlei proeven met het kweken van milieuvriendelijke koel- en ontdooiingsmiddelen. Dat samenwerking opzoeken en organiseren is typisch iets wat gemeenten kunnen doen.

 Wat gemeenten niet moeten doen op klimaatgebied? Ik zou het niet weten. We hebben natuurlijk ook een zorgplicht richting onze inwoners. De rijksoverheid krijgt het in zijn eentje nooit voor elkaar. En we wachten dan liever niet af op wat het Rijk van ons vraagt, we nemen graag zelf initiatief. We kijken vooral wat we wel willen doen. Ons wagenpark is ook niet voor niets elektrisch nu, met duurzame stroom. Je moet alles doen wat je kunt doen.