18 januari 2015

Voorzieningengebied Badhoevedorp

De fractie van de PvdA is,  na het lezen van de mail die Dorpsraad Badhoevedorp 16 januari jl gestuurd heeft, bezorgd over het participatietraject en de voortgang van de ontwikkeling van het voorzieningengebied rondom het nieuwe dorpshuis. De mail roept een aantal vragen op die de fractie graag beantwoord wil zien.20150116 Brief aan wethouder Reneman iz locatie Dorpshuis (2)

Geacht college,

Naar aanleiding van de brief van Dorpsraad Badhoevedorp, die zij u per mail op vrijdag 16 januari jl. heeft gestuurd, wil de fractie van de PvdA graag van de wethouder horen wanneer hij gehoor gaat geven aan het verzoek van de dorpsraad Badhoevedorp voor een persoonlijk gesprek? Daarnaast zijn wij ook erg benieuwd naar de uitkomst van dit gesprek. Vooruitlopend op dit gesprek heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen:

  1. Herkent het college zich, in de uitspraak van de rechter dat bewoners en dorpsraad Badhoevedorp “aan het lijntje zijn gehouden”?
  2. Is het college van plan om te volstaan met het afwijzen van dit bezwaar op formele gronden?
  3. Is de geschetste situatie over het verloop van de participatieavond op 12 november jl. een correcte voorstelling?
  4. En wat heeft het college sinds die tijd gedaan om het vertrouwen van zowel de dorpsraad Badhoevedorp en de bewoners over het gaande participatieproces te herstellen?
  5. Hoe gaat het college om met unaniem gedragen voorstellen van de participerende voorzieningengroep als dit buiten de kaders van de opdracht van de groep of project valt.

Tevens willen wij graag een reactie op de uitspraak in de brief : ” tijdens het overleg in oktober en in bijzijn van de wethouder, is door de Dorpsraad Badhoevedorp ondubbelzinnig verklaard dat zij niet zal accepteren dat een gefixeerde locatie van het Dorpshuis een goede inrichting van het voorzieningengebied zou frustreren”.

  1. Kunt u ons in het kort uitleggen welke frustratie de Dorpsraad Badhoevedorp hier bedoelt? En wat de reactie van de wethouder was?

Met vriendelijke groeten, namens de PvdA,

Mieke Booij