Door Fien Eveleens op 28 januari 2015

Vragen over uitspraak Nationale Ombudsman

Op 20 januari jongstleden heeft de Nationale Ombudsman uitspraak gedaan (rapportnummer 2015/014) over de zaak van dhr. v.d. Knaap (in het rapport dhr. De Vries genoemd) uit Rozenburg.

Voor meer informatie over het probleem verwijzen wij naar de www.nationaleombudsman.nl

Deze inwoner van onze gemeente is ten einde raad. Hij woont inmiddels met zijn gezin in een desolate omgeving (de bedrijfsgebouwen en woningen van de buren zijn inmiddels afgebroken). Bovendien hebben er al diverse pogingen tot inbraak en koperdiefstal plaatsgevonden.

De Nationale Ombudsman spreekt geen oordeel uit over de verantwoordelijkheid, maar doet wel een aantal aanbevelingen;

  • Vaststellen wat een redelijk bedrag is voor de grond door een onafhankelijk taxateur, vanuit de abstractie dat de ontwikkelingen rond de grond na 2009 geen rol spelen;
  • Vaststellen welke overheidsinstantie het meeste belang heeft bij de overname van de grond. Die instantie neemt de grond over;
  • Defensie brengt bij aankoop in ieder geval het bedrag van de saneringskosten in;
  • Het resterende bedrag bij aankoop wordt door de 3 instanties in een redelijke verhouding gedeeld; het aandeel van de gemeente bestaat daarbij in ieder geval uit de planschade die in de toekomst zou ontstaan bij wijziging van het bestemmingsplan in ‘groen’, de instantie die de grond overneemt betaalt de reële prijs op basis van de toekomstige bestemming. De resterende kosten worden gelijkelijk gedeeld door Defensie en Provincie.

De PvdA vindt dat de overheid in dienst van de burger moet staan. Gezien de langdurigheid van het proces en de patstelling tussen de instanties vindt de PvdA dat de gemeente Haarlemmermeer de regierol op zich zou moeten nemen deze impasse te doorbreken, met de aanbevelingen van de Ombudsman als leidraad.

Wij hebben het college gevraagd of zij het met ons eens zijn.

 

 

Fien Eveleens

Fien Eveleens

Portefeuilles 1e woordvoerder Participatie (gekoppeld aan de portefeuille) JeugdGGZ Doelgroepenbeleid en emanciatie Sociale zaken, inkomen & werk Ondernemerschap Kantoren en bedrijventerreinen 2de woordvoerder MRA en regionale samenwerking Maatschappelijk Welzijn & WMO incl. Meerwaarde en Maatvast Volksgezondheid en ambulancedienst Jeugd Onderwijs Economische zaken projecten 1e woordvoerder Hoofddorp Centraal & Centrum Contact persoon voor de kernen Hoofddorp

Meer over Fien Eveleens