Nieuw Vennep

36 Chris Vonk

36 Chris Vonk

Over 36 Chris Vonk

Terug en vooruit

Een eigenschap van een lokale politicus is dat hij wel weet hoe de wereld er uit moet zien. En daar een idee over hebben, en dat graag voor elkaar willen krijgen. Lukt het om die ideeën voor elkaar te krijgen? Nu de derde politieke termijn voor mij op zijn einde loopt is het tijd om even achterom te kijken. Wat waren de ideeën die op de nieuwe politici van toen afkwamen, wat was de opgave die ze zelf zagen? De vraag is uiteindelijk of deze terugblik iets kan bijdragen aan de start van de nieuwe politieke periode van 2019 tot 2022.

Voor een goede analyse zou het goed zijn om de verkiezingsprogramma’s van de afgelopen 3 keer er bij te pakken. Dan kunnen we turven welke onderwerpen we uit die programma’s voor elkaar hebben gekregen. Dat is heel veel: de succesvolle transitie van het sociaal domein van het rijk naar de gemeente, en de permanente en consequente inzet voor voldoende betaalbare huurwoningen in deze gemeente. De fractie heeft zich hard gemaakt voor sport voor iedereen, voor een eerlijk parkeerbeleid en voor duurzaamheid. De oprichting van de voedselbank in Haarlemmermeer heeft de PvdA fractie aangrepen om permanent aandacht te vragen voor de inwoners die, om welke reden dan ook, onder het bestaansminimum terecht zijn gekomen.

Maar eigenlijk is het veel belangrijker dat de PvdA fractie in 12 jaar steeds het constructieve sociaal democratische geluid heeft kunnen inbrengen in het college van B & W. Door deelname aan de opvolgende coalities heeft de PvdA bestuurlijk richting kunnen aangeven. De fractie heeft steeds als een solide macht achter de deelnemende PvdA wethouders gestaan. Ieder individueel fractielid, en dat gold voor mij dan natuurlijk ook, heeft de bijdrage op zijn terrein daaraan geleverd. Steeds is daardoor de PvdA een solide en betrouwbare bestuurspartner gebleken.

Voor mij was financiën vanaf het begin een belangrijk onderwerp. Een gezonde en transparante boekhouding van de gemeente vond en vind ik steeds belangrijk. Dat is de basis voor alle beleid, want pas als er geld is kan er voor de inwoners iets gedaan worden. Verder ben ik trots op de bijdrage aan de duurzaamheidsdiscussies die afgelopen 12 jaar zijn gevoerd. Onze motie voor een permanent duurzaamheid fonds en de bijdrage aan duurzaam vooroplopende bedrijvenparken (bijvoorbeeld Park 20/20) zijn hier voorbeelden van. Een groot effect in duurzaamheid en ook nog winstgevend en toonaangevend.

Waar deze 2 onderwerpen bij elkaar komen zou ik de nieuwe fractie willen aanbevelen om de circulaire economie op te pakken als thema. Dat betekent dat we Duurzaamheid permanent in alle onderwerpen mee moeten nemen. Veel onderwerpen zijn op een of andere manier verbonden met Duurzaamheid. Mobiliteit zal in de komende jaren spectaculair kunnen veranderen met de grootschalige introductie van allerlei elektrische voertuigen. Afval wordt grondstof als we bedenken welke kostbare materialen we nu weggooien. De lokale economie kan sterker worden door een circulaire insteek te promoten: daarmee kunnen onze ondernemers eindelijk vooruitstrevend en progressief een bedrijf voeren. In de nabije toekomst komen dan de gemeentelijke financiën en duurzaamheid bij elkaar. Een bouwsteen voor een solide en degelijk beleid, waarmee de PvdA weer mee moet doen met de komende Coalitie vorming.

 

Chris Vonk

Raadslid 2006 -2018