Nieuw Vennep

38 Tom Horn

38 Tom Horn

Over 38 Tom Horn

Al vanaf 1998 ben ik met veel enthousiasme voor de Partij van de Arbeid actief in het lokale bestuur in Haarlemmermeer, eerst als fractie-assistent, daarna als raadslid, wethouder, fractievoorzitter en in de afgelopen periode voor de tweede maal als wethouder. Mijn belangrijkste drijfveer is solidariteit: iedereen de gelegenheid te geven zichzelf naar vermogen te ontwikkelen en zijn of haar plaats in de samenleving in te nemen.

Meedoen is mijn motto, meedoen op school, meedoen in het (vrijwilligers)werk, meedoen in de samenleving. Dat heb ik altijd nagestreefd in mijn portefeuilles als wethouder om de inwoners van onze gemeente te stimuleren en te helpen om mee te kunnen doen. Zo ben ik verantwoordelijk geweest voor de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de coördinatie in het Sociaal Domein (Wmo, Jeugdwet en Particpatiewet). Uit de diverse rapporten en cliënttevredenheidsonderzoeken blijkt dat we hierin succesvol zijn geweest.

Daarnaast is in deze periode vooral de woningnood als maatschappelijk probleem naar voren gekomen. Als wethouder Wonen heb ik daarvoor diverse (ook onorthodoxe) maatregelen getroffen, w.o. specifieke woongelegenheid voor eenoudergezinnen, omkatten van kantoren tot woningen, maar ook het versnellen van de woningbouw in de polder met aandacht voor betaalbare huurwoningen. Daarnaast heb ik gezorgd voor het binnenhalen van een tweede corporatie (Eigen Haard) om zo het tekort aan sociale huurwoningen te verminderen.

Is dit allemaal voldoende? Nee, we moeten blijven knokken om iedereen te kunnen laten wonen in onze gemeente. Niet alleen maar koopwoningen of dure huurwoningen, maar juist ook betaalbare woningen (zowel koop als huur)! Dit gaat niet vanzelf, omdat er ook partijen zijn die hier liever een paradijs voor rijkelui van willen maken. En dat kunnen en willen wij als sociaal-democraten niet laten gebeuren. Daarom is het noodzakelijk dat de PvdA weer sterk terugkomt in de gemeenteraad, om die belangen te behartigen.

Mede daarom heb ik mij als lijstduwer aangeboden. Om meer stemmen te trekken voor onze idealen, als tegenwicht tegen de rechtse meerderheid die meer kijkt naar individuele belangen en naar minder belastingen. De overheid, ook de gemeentelijke overheid, moet niet groter zijn dan noodzakelijk, maar wel voldoende toegerust om haar inwoners te helpen bij het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van iedereen!