raadslid

Dicky Kerkhoff

Portefeuilles

1e woordvoerder

 • MRA en regionale samenwerking
 • Maatschappelijk welzijn & WMO, incl. Meerwaarde en Maatvast
 • Volksgezondheid en ambulancedienst
 • Verkeer en vervoer
 • Noordzeekanaal

2de woordvoerder

 • JeugdGZZ
 • Doelgroepenbeleid en emancipatie
 • Sociale zaken, inkomen & werk
 • Woonbeleid
 • Woningbouw
 • Ruimtelijke ordening en structuurvisie
 • Grootschalig groen en recreatie
 • Beheer openbare buitenruimte en fysieke leefomgeving
 • Waterbeheer
 • Agrarische zaken
 • Financiën
 • Subsidiebeleid
 • Vastgoed
 • Duurzaamheid, natuur en milieu

Projecten

 • 1e woordvoerder Badhoevedorp
 • 1e woordvoerder Hart van Zwanenburg

Contact persoon voor de kern

 • Badhoevedorp
 • Lijnden
 • Zwanenburg
 • Halfweg
 • Vijfhuizen
 • Nieuwe Meer
 • De Liede
 • Spaarndam
 • Haarlemmerliede