Mieke Booij

Portefeuilles

  • Zorg (WMO)
  • Jeugdzorg
  • Woonbeleid
  • Volksgezondheid
  • Bedrijfsvoering, organisatie, ICT, Huis van Haarlemmermeer
  • Sport
  • Welzijn

Projecten

  • Park 21 (met wethouder Sedee)
  • Nieuwe Kom