wethouder

Tom Horn

2e loco-burgemeester

bereikbaar via zijn secretariaat 0900-1852 of tom.horn@Haarlemmermeer.nl

Portefeuilles:

  • Welzijn
  • Zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Volksgezondheid
  • Wonen
  • Bedrijfsvoering, Organisatie en ICT

 

Projecten:

  • Park21 (samen met wethouder Nederstigt)
  • Nieuwe Kom
  • Kleinschalige woningbouw
  • Raadhuis