raadslid

Willem Klijn

fractie voorzitter

Portefeuilles

1e woordvoerder

 • Openbare orde en veiligheid
 • Politie
 • Algemene bestuurszaken en communicatie
 • Vergunning en Handhaving
 • Participatie (gekoppeld aan de portefeuille)
 • Woonbeleid
 • Woningbouw
 • Ruimtelijke ordening en structuurvisie
 • Economische zaken
 • Financiën
 • Subsidiebeleid
 • Vastgoed
 • Energie transitie

2de woordvoerder

 • Schiphol
 • Noordzeekanaal
 • kantoren en bedrijventerreinen
 • Grondzaken
 • Verkeer en vervoer
 • Bedrijfsvoering en dienstverlening
 • ICT

projecten

 • 1e woordvoerder Huis van Haarlemmermeer