Door op 21 april 2015

Deze week Duurzaamheid

Het college van B+W presenteerde zijn programma Duurzaamheid. Ambitieus in taalgebruik, en praktisch in de uitwerking. Grote woorden zoals Circulaire Economie, de opvolger van Cradle to Cradle. Ook nu weer is het streven de meest Duurzame gemeente van Nederland te zijn. En tegelijk wordt een praktisch programma gelanceerd, waarmee Duurzaamheid in hapklare brokjes wordt opgediend.

 Elke week een stukje te schrijven over de voorvallen in de lokale politiek. Dat was mijn streven, maar na de jaarwisseling wilde het niet meer zo vlotten. Writers block is een groot woord, maar het lukte gewoon niet zo goed. Welnu, ik zal de draad weer oppakken, want het is mooi om uit de gemeenteraad van Haarlemmermeer te rapporteren. Zo werd op 16 april de nota Duurzaamheid besproken in de raad. Om het gesprek een beetje levendig te maken was gekozen voor de Debatvorm. Kleine toespraakjes van woordvoerders van alle partijen, en vervolgens vrij debat na de reactie van het college. Daarbij zijn de microfoons in de bankjes uitgeschakeld, en moet een raadslid naar de interruptiemicrofoon in de Arena. Er waren slechts 2 werkende microfoons, waar steeds acht raadsleden omheen stonden. Omdat er weinig toeschouwers waren leek het wel of iedereen zich in de binnenring verzameld had. Toch is Duurzaamheid een belangrijk onderwerp.

 Duurzaamheid is meer dan energie besparen. Duurzaamheid is een manier van denken over de toekomst en het functioneren van de samenleving. Het gaat uiteindelijk om het bouwen van een samenleving die bestendig is. Afval dat weer grondstof wordt zodat niet langer de aarde uitgeput wordt. Energie uit oneindige bronnen zoals zon, wind en biomassa. Maar ook een sociale samenleving die lang mee kan.

Eigenlijk was geen politieke partij tegen. Een enkele opmerking tegen windturbines, maar verder vonden alle woordvoerders dat een duurzame samenleving de toekomst is. Een echte non-believer was er niet onder de politieke vertegenwoordigers. Een paar sceptische geluiden: wat doet de gemeente nu zelf? De bereikte energiebesparing en de forse aantallen geplaatste zonnepanelen zijn door particulieren bereikt. Dat geluid is te weerleggen: de gemeente besteed aandacht aan die onderwerpen die het meest opleveren. In dit geval een energiebesparingsfonds, en promotie van energiebesparende maatregelen. En ja, de gemeente heeft elektrische auto’s.

Vervolgens kwam de praktische uitwerking niet zo voor het voetlicht. Terwijl dat het sterke is van het nieuwe duurzaamheidsprogramma: niet enorme en megalomane projecten, maar een enorme hoeveelheid kleinere praktische projecten. Deze worden gerangschikt in een eenvoudige matrix met 12 knooppunten. Want dat is de enige manier om de toekomst in te gaan; we zullen werkelijk alles duurzaam moeten maken.