Door Willem Klijn op 20 februari 2016

fietsveiligheid oversteken Waddenweg en Deltaweg

Veiligheid Waddenweg en Deltaweg in het geding

De PvdA zet zich in voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers in Haarlemmermeer. Met name de zwakkeren in het verkeer zoals voetgangers en fietsers hebben de aandacht.

Het college gaat de Waddenweg en Deltaweg in Hoofddorp binnenkort opnieuw inrichten en dat is hard nodig. De oversteek van fietsers leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties en zelfs ongelukken.

De PvdA betwijfelt echter of het met de huidige plannen veel veiliger gaat worden.

Raadslid Willem Klijn zegt hierover: “ De gemeente heeft een uitgebreid participatietraject afgerond, waarna de eensluidende adviezen van verkeerskundig adviesbureau DTV, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en Wijkraad terzijde zijn geschoven. De voorgenomen weginrichting is bovendien in strijd met het door de gemeenteraad vastgestelde beleid.”

De PvdA heeft nu aanvullende vragen aan het college gesteld en roept op tot aanvullend onderzoek naar de verkeersveiligheid. 20160213 SV PvdA aanvullend oversteek Waddenweg en Deltaweg

Willem Klijn

Willem Klijn

Portefeuilles 1e woordvoerder Openbare orde en veiligheid Politie Algemene bestuurszaken en communicatie Vergunning en Handhaving Participatie (gekoppeld aan de portefeuille) Woonbeleid Woningbouw Ruimtelijke ordening en structuurvisie Economische zaken Financiën Subsidiebeleid Vastgoed Energie transitie 2de woordvoerder Schiphol Noordzeekanaal kantoren en bedrijventerreinen Grondzaken Verkeer en vervoer Bedrijfsvoering en dienstverlening ICT projecten 1e woordvoerder Huis van Haarlemmermeer

Meer over Willem Klijn