Door Tom Horn op 15 februari 2017

Horn: Eigen Haard aan de slag in Haarlemmermeer

400 tot 500 sociale huurwoningen erbij

Om méér sociale huurwoningen in Haarlemmermeer te bouwen, is méér investeringscapaciteit nodig. Met de nieuwe samenwerking die de gemeente met corporatie Eigen Haard aangaat, wordt deze beleidsdoelstelling werkelijkheid. ,,Goed nieuws voor inwoners die op deze woningen zijn aangewezen’’, zegt wethouder Tom Horn (Wonen) over deze ontwikkeling. ,,We hebben er nu te weinig van en de gemiddelde wachttijd is ruim zeven jaar.’’  

Eigen Haard schiet direct uit de startblokken want het is de bedoeling dat de corporatie nog dit jaar in het Lincolnpark in Hoofddorp, op de plek waar in het verleden de tijdelijke schouwburg van De Meerse heeft gestaan, 200 tijdelijke woningen bouwt. ,,Een belangrijke uitbreiding van het aanbod aan de onderkant van de woningmarkt’’, aldus wethouder Tom Horn (Wonen), ,,voor de huisvesting van zowel spoedzoekers als statushouders.’’

Helemaal nieuw in Haarlemmermeer is Eigen Haard niet want de corporatie, met woningbezit in Amsterdam en elders in de regio Amstel-Meerlanden, heeft plannen voor circa 250 sociale huurwoningen op Landgoed Wickevoort in Cruquius.

Substantieel woningbestand

Eigen Haard is een onderzoek begonnen naar de woningbouw in Haarlemmermeer. De komende vijf jaar wil de corporatie zo’n 400 tot 500 sociale huurwoningen bouwen. Een van de locaties is het Lincolnpark in Hoofddorp. Daar stond in het verleden de tijdelijke schouwburg van De Meerse.

Voor de opbouw van zo’n substantieel woningbestand in Haarlemmermeer willen burgemeester en wethouders bij de ontwikkeling van de woningbouwlocaties in Hoofddorp Zuid-Oost (Zuidrand R-net locatie en Lincolnpark), waarvan de grond gemeentelijk eigendom is,  Eigen Haard de kans bieden om daar sociale huurwoningen te bouwen. Bij beide nieuwe locaties zal het woningbouwprogramma conform het woonbeleid voor minstens dertig procent bestaan uit sociale huurwoningen. Op de Zuidrand R-net locatie gaat het om circa 50 woningen en in Lincolnpark om circa 250 woningen, dus in totaal om 300 sociale huurwoningen.

Vooruitlopend op de circa 250 woningen in Lincolnpark, zal Eigen Haard de reeds genoemde 200 tijdelijke woningen voor spoedzoekers en statushouders bouwen.

Slagkracht

Wethouder Tom Horn is enthousiast over de samenwerking met Eigen Haard, die met een overeenkomst wordt bezegeld. ,,Als we DUWO en Woonzorg – twee corporaties met respectievelijk studenten en ouderen als doelgroep – niet meetellen, zien we dat we de afgelopen jaren geheel afhankelijk waren van Ymere voor de sociale huurmarkt.’’

,,Begrijp me goed’’, benadrukt de wethouder, ,,Ymere is een goede partner die jarenlang volop heeft geïnvesteerd in onze gemeente. De vele sociale huurwoningen in Getsewoud en Floriande getuigen daar onder meer van. De laatste jaren echter is de slagkracht bij Ymere verminderd door een geslonken investeringsruimte. Maar de behoefte aan sociale huurwoningen is alleen maar gegroeid. Met extra investeringscapaciteit van een tweede corporatie krijgen we meer mogelijkheden. Los daarvan is het sowieso een goede zaak dat de gemeente voor verschillende beleidsdoelstellingen in de sociale huursector op meerdere algemene corporaties een beroep kan doen die alle hun eigen specifieke kwaliteiten hebben.’’

Tom Horn

Tom Horn

2e loco-burgemeester bereikbaar via zijn secretariaat 0900-1852 of tom.horn@Haarlemmermeer.nl Portefeuilles: Welzijn Zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning Volksgezondheid Wonen Bedrijfsvoering, Organisatie en ICT   Projecten: Park21 (samen met wethouder Nederstigt) Nieuwe Kom Kleinschalige woningbouw Raadhuis

Meer over Tom Horn