Door Fien Eveleens op 30 juni 2014

Waarom UWV kantoor Hoofddorp dicht?

Vanaf 1 januari 2015 is het UWV kantoor in Hoofddorp gesloten. De cliënten van het UWV moeten dan naar Amsterdam voor een gesprek met UWV. Voor deze mensen kan de grotere reisafstand een extra barrière naar nieuw werk geven. De fractie van de Partij van de Arbeid Haarlemmermeer stelt vragen over het verdwijnen van het UWV uit Haarlemmermeer.

 

De cliënten van het UWV (ww,wia,wao) zullen per 1 januari 2015 naar Amstelveen moeten reizen voor een gesprek met het UWV. De planning is dat een half jaar later, waarschijnlijk per 1 juli 2015, ook het kantoor in Amstelveen wordt gesloten en dat cliënten vanaf die datum alleen nog maar in Amsterdam terecht kunnen.

De fractie van de Partij van de Arbeid zal hierover aanstaande donderdag vragen stellen aan het college. Zij vraagt zich af of het college is gekend in deze beslissing en of het wellicht mogelijk is te bewerkstelligen dat het UWV regelmatig een spreekuur op het raadhuis kan houden, of in een mobiel punt (werk-bus). Voor een grote gemeente als Haarlemmermeer zou dat toch mogelijk moeten zijn.

De partij van de Arbeid Haarlemmermeer vindt dat werkzoekenden makkelijk in contact moeten kunnen komen met de overheid. Raadslid Fineke Eveleens: ‘De drempel om werk te zoeken moet zo laag mogelijk zijn. Niet iedereen kan gebruik maken van internet of kan daar goed mee overweg. Persoonlijk contact helpt deze mensen verder.’

Op dit moment moeten alle mensen met een arbeidsbeperking al naar Amstelveen reizen. Deze mensen ondervinden al problemen om daar te komen. Met het openbaar vervoer is Amstelveen vanuit Haarlemmermeer slecht te bereiken, en sommigen zijn afhankelijk van anderen om er per auto te komen.

Op het moment dat er in Amsterdam een gebouw gevonden is dat groot genoeg is om alle vestigingen van Groot Amsterdam in onder te brengen worden mensen geacht naar Amsterdam te reizen. Deze locatie is echter nog niet gevonden en zou dus ook zomaar in Noord kunnen zijn. Hoe lang mogen onze (vaak kwetsbare) inwoners worden verplicht te reizen door deze verhuizing?

Hierbij de daadwerkelijke vragen 20140702 SV sluiting UWV Hoofddorp

Fien Eveleens

Fien Eveleens

Portefeuilles 1e woordvoerder Participatie (gekoppeld aan de portefeuille) JeugdGGZ Doelgroepenbeleid en emanciatie Sociale zaken, inkomen & werk Ondernemerschap Kantoren en bedrijventerreinen 2de woordvoerder MRA en regionale samenwerking Maatschappelijk Welzijn & WMO incl. Meerwaarde en Maatvast Volksgezondheid en ambulancedienst Jeugd Onderwijs Economische zaken projecten 1e woordvoerder Hoofddorp Centraal & Centrum Contact persoon voor de kernen Hoofddorp

Meer over Fien Eveleens